לולי תורתך שעשועי: על לימוד זוגי בחברותא, מאת: הרבנית שרה סגל-כץ -מגזין גלויה
תפריט
תפריט

לולי תורתך שעשועי: על לימוד זוגי בחברותא

י' בכסלו תש"ף, 8.12.2019
קו מפריד גלויה

לימוד בחברותא הוא שאיפה שקיימת אצל לא מעט זוגות וחוויית לימוד התורה מבוקשת כחוויה משמעותית ומעצבת.
ברשומה שלפניכם, הצעות כיצד לממש את הכמיהה לחברותא ולצלוח מהמורות קיימות.

חברותא זוגית היא שאיפה שקיימת אצל לא מעט נשים וגברים שצמחו בעולם הדתי בעשורים האחרונים. חוויית לימוד התורה, שב"ה בשנים האחרונות פורחת בלי הבדלי מגדר, נחרטת כחוויה משמעותית ומעצבת אצל רבות ורבים. בהשפעתה נרקם החלום לזוגיות שתכיל גם את הרכיב הזה: שעת לימוד הרמונית ונעימה, ישיבה זוגית בחיבוק או בקרבה, בלימוד שיש בו השלמה הדדית, הערכה ואהבה. הוא מפרש והיא מוסיפה, היא מפצחת והוא מוצא עוד הקשר. השלווה, הנועם והאווירה האידיאלית צובעים את הפנטזיה הזו בצבעים רכים ורומנטיים. 

החלום ושברו

אבל האופן שבו החברותא מצטיירת בדמיון שונה מאוד מאיך שחברותות מתקיימות במציאות. הסיפור המפורסם על החברותא של ר' יוחנן וריש לקיש מבטא בצורה מובהקת וחריפה את העומק והאהבה, אך גם את הכאב והקושי שביחסי החברותא. הגמרא מתארת כיצד תוך ויכוח לימוד פגע ר' יוחנן בריש לקיש, פגיעה שהובילה להידרדרות במצבו ולבסוף למותו. 

ללמוד יחד בזוגיות בחברותא - הרבנית שרה סגל-כץ Rabbanit Sarah Segal-Katz
צילום: Samuel Zeller

מת ר' שמעון בן לקיש, והיה ר' יוחנן מצטער אחריו הרבה. אמרו חכמים: מי ילך ליישב דעתו? נוליך את ר' אלעזר בן פדת, שמחודדות הלכותיו… אמר ר' יוחנן לר' אלעזר בן פדת: אתה כבן לקיש? בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות, ופירשתי לו עשרים וארבעה פירושים… ואתה אומר "משנה שמסייעת לך"?! וכי איני יודע שיפה אמרתי?! היה הולך וקורע בגדיו, ובוכה ואומר: היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש? והיה צווח עד שנטרפה עליו דעתו… (בבא מציעא, פד ע"א, מתורגם ומבואר)

לאחר מותו של ריש לקיש, חכמים מנסים ליישב את דעתו של ר' יוחנן אך מחמירים את צערו ותסכולו. ר' יוחנן מתגעגע להתנצחות ולקושיות שהיו מנת חלקו בלימוד עם ריש לקיש. הוויכוחים שהיו ביניהם הביאו אמנם לסוף טראגי ביותר, אך החיזוקים של ר' אלעזר בן פדת הפוכים ממבוקשו של ר' יוחנן. חברותא טובה אינה בהכרח נינוחה, מפייסת ומפוייסת.

לימוד זוגי בחברותא - הרבנית שרה סגל-כץ Rabbanit Sarah Segal-Katz
צילום: a befendo

זכה – נעשית לו סם חיים

לא כל חברותא נידונה חלילה להיות זירת קרב וויכוח. על זוג שמבקש להקדיש זמן ללימוד משותף, להיות עירני לכך שלחברותא יש פוטנציאל להפוך לכר של התנצחות ומריבה, אך גם להיות חוויה חיובית ומקדמת. לא כדאי לתת לחששות למנוע את ההזדמנות להתנסות בלימוד משותף, שיכול להיות נהדר וטוב. פנטזיית החברותא הזוגית בהחלט יכולה להתגשם ולהיות חוויה מקרבת שבונה את הקשר. אך יש לשים לב לאן החברותא לוקחת את השיח והיחסים, ולתת על כך את הדעת. הקדשת מחשבה ותשומת לב לכמה היבטים בלימוד, יכולה לעזור לבסס חוויה חיובית של קרבה ולא של קרב.

מה לומדים

ראשית, יש מקום להקדיש מחשבה לשאלת הטקסט. תנ"ך, משנה, גמרא, הלכה, חסידות, מחשבה, אבל גם שירה, מדרשים מודרניים או מאמרים מעניינים על זוגיות. כל אלה יכולים להתאים ללימוד זוגי בחברותא, העיקר הוא שהטקסט יעניין את שני בני הזוג. אפשר גם לגוון את הלימוד: לבחור שניים-שלושה נושאים או טקסטים, וללמוד בכל פעם משהו אחר.

לימוד בצוותא כזוג
צילום: חכמת נשים – Chochmat Nashim The Jewish Life Photo Bank

שמירת המסגרת

"אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה". השקיעו בבניית המסגרת. קבעו לכם עיתים לתורה, זמן קבוע ללימוד הזוגי, דייט זוגי קבוע של חברותא. לאחר סעודת ליל שבת, חמישי בערב, שישי בבוקר בבית הקפה השכונתי או שבת אחר הצהריים. זמן קבוע וידוע המוקדש לטובת הלימוד המשותף. תכננו מתי מתחיל ומתי מסתיים הלימוד. כמה זמן תקדישו לקריאת הטקסט וכמה לשיחה עליו. אפשר גם שאחד מבני הזוג יכין את הלימוד מראש, יציג אותו בפני השני, ובעקבות זאת תקיימו לימוד משותף ודיון במקורות נוספים שקשורים. תכנון מראש חשוב ועוזר עד מאוד, אך לצד זאת חשוב לאזן את מידת התכנון ולזרום לפי הצורך. 

שוויוניות ללא שיפוטיות

לא משנה אם היא בוגרת מדרשה והוא פוגש רק לראשונה בטקסט; אם הוא סטודנט למחשבת ישראל והיא מעולם לא פתחה את הספר. אל הלימוד יש לגשת במשוחרר מהנחות היסוד והפירושים המוקדמים, בצורה "יחפה" ככל האפשר ועם הרבה חירות לפרש באופן עצמאי, מתוך קשב לבן או בת הזוג ומתן לגיטימציה מוחלטת לומר את מה שהוא או היא חושבים.

שימו לב לא להתקבע בתפקידים: "זה שמקריא", "המומחית", "הפרשן", "המאזינה" וכיוצא באלה. גשו אל הטקסט יחד. השוויון בא לידי ביטוי גם בעצם הרצון והמוכנות ללימוד. אם צד אחד רוצה ללמוד עוד ועוד אך האחר מתחמק, כדאי לשוחח על כך ולשקול אם כדאי לוותר. אין טעם לדחוק ולהפוך את השדה הזה לטעון ומתוח. 

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

לימוד בחברותא - הרבנית שרה סגל-כץ Rabbanit Sarah Segal-Katz
צילום: Elaine Casap

הוסיפו קומה שנייה

הקדישו זמן לרפלקציה בעקבות הלימוד: התבוננות על החוויה הזוגית ביניכם או כתיבה יוצרת בהשראת הטקסט. את הקומה הנוספת על גבי הלימוד ניתן גם לבנות על ידי שיחה על חיי המעשה. לימוד משותף של מסכת פסחים יכול להוביל לשיחה על האופן בו יראה שולחן הסדר שלכם; "מסילת ישרים" יכול להוביל לשיחה על המידות שחשובות לכם בזוגיות או בחינוך הילדים; מתוך לימוד פרשת השבוע אפשר לבחון איפה הפרשה פוגשת אתכם, אישית, וכיצד היא קשורה למה שעברתם בשבוע החולף או בתקופה האחרונה. עשו את תורתכם לתורת חיים, תורה המחוברת אל חיי היום-יום הממשיים של כל אחד מכם, ושל שניכם כזוג.

לסיכום

"למה נמשלו דברי תורה כאש?… לומר לך: מה אש אינו דולק יחידי, אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי" (תענית ז ע"א). יש איכות מיוחדת בלימוד תורה בשניים. מרחב משותף שבו לומדים אחד על השנייה וכל אחד על עצמו. שיחה פתוחה וטבעית שבה התורה מתבהרת ומתגלה באור חדש ושונה, והעקרונות והערכים הזוגיים החשובים מתעצבים מתוך עיון, עומק ורוחב הדעת. אפשר ללמוד בחברותא מבלי להיקלע למתח, רוגז, תסכול או אכזבה. אך גם אם הלימוד לא צולח, והופך להיות מסגרת שמשרה תחושה לא נעימה או זירת ריב, אין כאן כישלון זוגי או פגם תפקודי. במקרה של חוסר זרימה או חוסר נעימות כדאי לשחרר ולבחור יחד פעילות זוגית אחרת, שתביא לתחושה נוחה יותר. "יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ובין התלמידים העוסקים בתורתך" (ברכות טז ע"ב – יז ע"א).

המלצות לקריאה נוספת במגזין גלויה:

שירים בנושא זוגיות במגזין גלויה:

כלות וזוגות ממליצים על מרכז גלויה

קו מפריד גלויה
לימוד בחברותא - הרבנית שרה סגל-כץ Rabbanit Sarah Segal-Katz
צילום: "My Life Through A Lens"

היוזמת והמנהלת של מרכז גלויה ושל מגזין גלויה.
מורת הלכה, מדריכת כלות וזוגות ובלנית.
חברה בארגון הרבנים והרבניות ״בית הלל״ וב״תורת חיים״.

עמיתה ב״רבנות ישראלית״ במכון הרטמן ומנהלת מיזם ״ברית אמונים״.
עמיתה בכולל ההלכה ובתכנית הכתיבה ״ותכתוב״ של ישיבת מהר״ת.
אקטיביסטית בתחום של יחסי דת ומדינה.
מנחה קבוצות של לימוד בית מדרשי וכתיבה יוצרת.

הרבנית שרה נשואה לאדם ואם לשלושה, גדלה וחיה כמעט כל חייה בירושלים. מתגוררת עתה בניו יורק.

לאתר האישי של הרבנית שרה>>
לקריאה נוספת על הרבנית שרה במגזין גלויה>>
לעמוד הפייסבוק של הרבנית שרה>>
ליצירת קשר עם הרבנית שרה>>

פוסטים נוספים מאת הרבנית שרה סגל-כץ

ז׳ בתשרי תשפ״א 25.9.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
⏱️ 30 דקות צפיה וקריאה
רוח יום הכיפורים כבר עימנו, המחשבות עסוקות בסיכומים ובתפילה ובתחנונים על השנה שנפתחה. מוזמנות ומוזמנים לצפות בשיעור שהעברתי וצולם במסגרת ״פתח שער״ בבית אבי חי, מתוך התבוננות ביום הכיפורים כהזדמנות לשמיטה, לבניה ולבחירה לאן להוליך עצמנו
א' באדר תש"ף 26.2.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
מדוע דווקא בתקופה של תחילת חיי הנישואים קיים פוטנציאל פגיעה גדול? ואיך מתוך הרצון במרחב בריא ניתן לקיים חיים זוגיים בלב פתוח.
ג' בכסלו תש"ף 1.12.2019
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
נְשָׁמָה שֶׁבַּגּוּף תִּבָּקַע מִמֶּנָּה, בְּשָׂרָהּ אֲפוּף מִרְקְמֵי גֶּשֶׁם וְשִׁטָּפוֹן / סִתְרֵי וְרִידֵי שִׁלְיָה מְקֻפָּלִים כְּבָצֵק שֶׁתְּפִיחָתוֹ נָחָה
י"ז באלול תש"ף 6.9.20
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
מבט נוסף על גדרי מצוות עונה יכול ללמדנו על יתרונות העיסוק בגדרים הטכניים כגון מתי וכמה פעמים על בני זוג לקיים יחסים, הרלוונטיים גם לימינו.
י״ג בניסן התשפ״ד 21.4.2024
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
הצעה לקריאת שירה לפני ואף במהלך ליל הסדר השנה, בעת הענקת תשומת לב לכסא הריק הממתין לשובם של 133 החטופות והחטופים. השירים שבאסופה זו נכתבו בין השבעה לאוקטובר לזמן הזה. הלוואי ותתגשמנה כל התקוות. הלוואי ובמהרה נחבוק בנות ובני חורין וישובו הביתה.
י"ט בכסלו תש"ף 17.12.2019
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
הציבור הדתי התחיל להניח את שיח המיניות על השולחן. איך זה קרה, איפה רואים שינוי ומה מחירי השיח החדש שנוצר?

אהבתם? מוזמנים לשתף

במילון המונחים של מגזין גלויה כבר ביקרת?

אל״ף בי״ת גלויה – האינדקס שיוביל אותך לנושאים נוספים
שנכתב עליהם במגזין.

גְּלוּיָה היא מגזין מקוון המתקיים כספריה צומחת ומטרתו לְדַבֵּר גְּלוּיוֹת עַל מָה שֶׁכָּמוּס באמצעות הנגשת ידע על זוגיות, הלכה ומיניות, מוגנוּת, טקסי חיים עבור שלבים שונים בחיי היחידאות והיחד. כל זאת לצד שירים, ראיונות אישיים, תפילות, מסות ופרוזה המעניקים שאר רוח בנוסף למאמרים שבאתר.
במגזין גלויה רשומות רבות מאת כותבות וכותבים מגוונים השותפים לקול הרחב במרחבי הדעת.

אפשר להתעדכן במה חדש בגלויה ובאגרות שנשלחו, לצד הקולות הקוראים למשלוח תכנים אל צוות המגזין.

תמיד אפשר לקרוא הַכֹּל מִכֹּל כֹּל ברצף.

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם