ברית אמונים - על אודות המיזם ומטרותיו
תפריט
תפריט

״עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ״ (איכה ה׳, י״ז)
בעקבות ההתרחשויות הכואבות ומעוררות האימה בימים אלו, נאספים אל המגזין שירים, תפילות וכתיבה אישית הנכתבים בעקבות ה-7 באוקטובר 2023 נוכח ההתמודדות בעקבות התקיפה ולאורך ימות המלחמה. גם ראיונות אישיים, מתוך הכאב הגדול מתפרסמים מעת לעת.
אפשר גם לקרוא בתכנים ותיקים יותר באתר שעשויים להעניק בזמן הזה שפה וכלים להתמודדות. מוזמנות.ים לקרוא על ליווי רוחני, אבלות, יתמות, קושי, חוויה של חסרון ואמונה.
בתקווה שנתבשר בבשורות טובות! 

אודות מיזם ברית אמונים
קו מפריד גלויה

בשנים האחרונות, מקרים שונים של התנהגות לא ראויה ופוגענית, במרחבי אמונה שונים ומגוונים, מקבלים קול והקשבה, והרעדה ממלאת את הקהל ואת המנהיגות הרוחנית גם יחד. מתוך רצון ליצור הגנה מקסימלית עבור כלל חברי וחברות הקהילות, יש לבנות נתיבים תקינים להתנהלות מוגנת עבור כלל השותפים בחיי הקהילה.

המרחב בו ישנן סמכויות רוחניות/דתיות, לצד נורמות אישיות וקהילתיות של אמון וקבלת מרות, הינו שדה פוטנציאלי לפגיעות ולניצול. בשל העדר קוד חוקי וחברתי מסודר ישנו לכאורה שטח ׳אפור׳, בעל פוטנציאל ׳שחור׳  – במזיד ובשגגה.  במקביל, חשיפת סיפורי פגיעה מהעבר גרמו להגברת מודעות וחשד בחיי קהילות רוחניות/דתיות – הן בשל הקהל הנזהר מבעלי הסמכות והכוח שעשויים לפגוע, והן מצד הסמכויות עצמן החוששות מן הכוח והמעמד שניתנו בידיהם. אור השמש מחטא את חטאי העבר ויש לחשוב קונסטרוקטיבית על העתיד הקרוב והרחוק ביחס לשברים ולחלל שנוצר. 

מתוך הזכות לבטחון של חברות.י הקהילה והמנהיגות.ים גם יחד, יש למסד שפה וכלים שיהוו אמנה אתית לתחום הקהילתי והרבני. עלינו ליצור שפה משותפת לשיח על פגיעות וניצול המתייחסת למרחב היהדות הישראלית, לקהילה ולמנהיגות הרוחנית. מתוך רצון לשמור על מרחב זה ולתת בידו כלי זיהוי והתמודדות, וכן רצון לצלוח את סכנות הסמכות – עלינו ליצור מחויבות משותפת לקוד אתי מוסכם, לספק דרכי מענה, כלים וליווי מקצועיים למקרי פגיעה וניצול בקרב הקהל והמנהיגות הרוחנית והרבנית.

הנחות יסוד ואתגרים (תמצות מתוך מסמך הייסוד של המיזם): 

 1. כל מרחב, במיוחד מרחב אמוני (רוחני/דתי) וחיי קהילה, מהווה כר פוטנציאלי לפגיעות.
 2. בשל המבנה ההיררכי ישנו קושי ייחודי לשתף במקרה של פגיעה במרחב קהילתי.
 3. נצרכת הכשרה לבעלי תפקידים ולחברי קהילה במרחב אמוני, בכינון חיי יחד מוגנים עם גבולות ודרכי התמודדות עם פגיעות. על כן, יש לקיים הכשרה של מתן ידע וכלים שיסייעו להתנהלות במרחב מוגן.
 4. ראוי ליצור אמנה העוסקת בגבולות ובמוגנות בחיי קהילה, אשר תסייע ליצור מרחב בטוח יותר. 

חזון ומטרות המיזם

 • התמודדות עם פוטנציאל הפגיעות ביחסי סמכות רוחנית וקהילה על ידי צעדים מעשיים שיביאו לכדי שינוי בדפוסים קודמים, יהוו תיקון הן ביחס להווה ולעתיד ואולי אף יצליחו לתקן משהו מן העבר.
 • העלאת והטמעת מודעות לנושא הגבולות וחצייתם ביחסי מרות רוחנית/דתית על ידי אמנת מוגנות. ייסוד הכשרה מתאימה לפרחי רבנות/מנהיגות רוחנית מכל הזרמים ולסמכויות מכהנות.
  כוונת המיזם היא להעמיד מנהיגות רוחנית/דתית אחראית ומוסרית שתהווה ״ברית אמונים״ ותציע גם דרכי בקרה ותמיכה בעת הצורך כבעלי.ות סמכות ועמדת מנהיגות בקהילה. 
 • המיזם אינו מבקש לבנות בית דין חברתי, ערכאה כלשהי או הליך של צדק מאחה. בקשת המיזם היא להיות תֶּמֶךְ מתוך הכרות סוגיות ייחודיות לשדה ומתוך יצירת מארג של שפה, כלים וקשר עם גורמי מקצוע.

פעולות מתוכננות במיזם:

 1. קיום יום עיון בנושא (בעז״ה, יום עיון בכל שנה)
 2. קיום בנושא המיזם עם דרשות בקהילות,  בנושא
 3. קיום שיעורים ואירועים בנושא לאורך השנה
 4. ייסוד אמנה קהילתית להסדרת היחסים בקרב הקהילה, ובין בעלי.ות סמכות בתחום הרוחני לבין קהלם. האמנה תהווה מעין ׳קוד אתי׳ בשפה פרו-אקטיבית.

  ייסוד האמנה יכלול:
 • תהליך דיון שיתופי וניסוח האמנה.
 • חתימת בני ובנות ברית רבים על האמנה, אשר תוצג במקום בולט במוסדות, חדרי מפגש והדרכה, אתרים, דפי פייסבוק ועוד כ׳תו תקן׳ מחייב לתחום המוגנות.
 • מינוי ׳נאמני ונאמנות ברית אמונים׳ בקהילות (כמו הממונים על יישום החוק למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה). לנאמנים יהיה תפקיד של קיום תיאום ציפיות, מערך רענון של הכללים מעת לעת (כפי שייקבע במהלך המיזם) וכן, מענה וליווי בעת העלאת תלונה/התמודדות/קונפליקט הנוגע בתחום.
 • הענקת כלים לזיהוי מקרים של חציית גבולות, באופן קהילתי ופרטני ומתן סט כלים להתמודדות ראשונית, שניונית ולהעברת הטיפול לגורמי מקצוע חיצוניים.
 • הענקת שפה, ידע וכלים להתמודדות בשדה היהדות הישראלית עם מקרי חציית גבולות של סמכויות רוחניות/דתיות וכן, במקרים אחרים בתוך הקהילה.

 1. הענקת כלים ויצירת כללים רלוונטים:
  1. כלים וכללים ינוסחו בהמשגות מן השפה העברית וההגות היהודית אך, ייבנו מתוך תקווה להוות מודל עבור כל מרחב דומה של דתות אחרות וקהילות מכל סוג שרוחניות הינה חלק מהן.
  2. מינוחים מקצועיים ייכנסו אל זירת ההנהגה הדתית והרוחנית, בתחום המוגנות כ״עשה טוב״ – על ידי לימוד עיוני, התנסות בדיונים קבוצתיים ובסימולציות שיביאו להפנמה ולתרגול.
 1. הקמת מערך להכשרה, ליווי, תמיכה וחינוך בתחום המוגנות הקהילתית.
 • מיסוד תהליך ליווי, עיבוד ותמיכה למנהיגות/ים המתמודדים עם חציית גבולות שעברו בני קהילתם, נוכח תפקידם ונזקקים למשענת ולהתחזקות, בעת היותם מקור לקהל ולמקרים פרטיים.
 • תמיכה בקהילות העוברות התמודדות במרחב המוגנות, במתן כלים לליווי, עיבוד ותמיכה בעת עליית מקרה בתוך הקהילה. יש לחשוב על כך כמשימה משלימה על מנת שהפעולות כולן לא ימוקדו רק בסמכויות ובשימור הכוח אלא יהיו עם פנים אל האחריות הקהילתית יחד.
 • הענקת ידע לגבי תיווך אל גורמי מקצוע נוספים.

צוות מיזם ברית אמונים

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם