מחויבות טובה דיה: אחריות והתמדה בעולמם של מאורסים וזוגות צעירים, מאת: הרבנית שרה סגל-כץ - מגזין גלויה
תפריט
תפריט

״עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ״ (איכה ה׳, י״ז)
בעקבות ההתרחשויות הכואבות ומעוררות האימה בימים אלו, נאספים אל המגזין שירים, תפילות וכתיבה אישית הנכתבים בעקבות ה-7 באוקטובר 2023 נוכח ההתמודדות בעקבות התקיפה ולאורך ימות המלחמה. גם ראיונות אישיים, מתוך הכאב הגדול מתפרסמים מעת לעת.
אפשר גם לקרוא בתכנים ותיקים יותר באתר שעשויים להעניק בזמן הזה שפה וכלים להתמודדות. מוזמנות.ים לקרוא על ליווי רוחני, אבלות, יתמות, קושי, חוויה של חסרון ואמונה.
בתקווה שנתבשר בבשורות טובות! 

מחויבות טובה דיה: אחריות והתמדה בעולמם של מאורסים וזוגות צעירים (גרסה מקוצרת)

י״א בטבת תשפ״ב 15.12.2021
קו מפריד גלויה

זוגיות ונישואין הם נושאי מפתח בכל הקשור למחויבות; לא רק בשל העובדה שהמחויבות הזוגית עשויה להיות המחויבות המרכזית ביותר בחיים, אלא גם משום שהזוגיות עצמה טומנת התחשבות במחויבויות שונות: של בני הזוג כלפי עצמם, כלפי בן או בת הזוג, כלפי סביבתם הקרובה והרחוקה, כלפי הערכים המשותפים, כלפי התורה והמצוות וכלפי הקדוש ברוך הוא. הרהורים על מושג המחוייבות בקרב זוגות מאורסים ונשואים בשנות העשרים לחייהם, בעידן הנוכחי וביחס למושג המחוייבות באופן רחב.

המאמר המלא פורסם בכתב העת ״דעות״ של תנועת נאמני תורה ועבודה, בנושא מושג המחויבות בעולמם של בני העשרים מן ההווה. המאמר כלול בגליון העוסק במושג המחויבות.

מזה כתריסר שנים אני פוגשת כלות וזוגות לקראת נישואיהם ובמהלכם במנעד גילים. במסגרת זו אתייחס למאפיינים שאני פוגשת בקרב מאורסים ונשואים ׳טריים׳ בשנות העשרים לחייהם.

מחויבות למיסוד

רבים מאפיינים את תמורות העולם המערבי העכשווי בערעור על הצורך במיסוד הזוגיות ובשחיקת מוסד הנישואין. ואולם, בקרב הזוגות שהדרכתי, ניכר הרצון של בני ובנות הזוג לבטא את אהבתם במחויבות זוגית ממשית שמעוגנת במוסד הנישואין ההלכתי ובאופן שישקף את הרגשות והאידיאולוגיות שלהם. זוגות אלו בוחרים להישיר מבט להשלכות האפשריות של מיסוד הקשר ביניהם – אתגרים רגשיים וחומריים שיעמדו לפתחם מיד עם הבחירה במיסוד הקשר. בחירה זו, אם כן, אינה מובנת מאליה ומבטאת נוכחות חזקה של רעיון המחויבות בפני עצמו בחייהם.

מחוייבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: דניאלה סתרן רייפן, משחקת בצבע

מחויבות לפיכחון 

מגמה נוספת שבאה לידי ביטוי בקרב זוגות צעירים היא תחושה ביקורתית חזקה מאוד. בני הזוג, יחד עם בני גילם, משקיעים קשב רב בדיון רפלקטיבי על מוסד הנישואין, וזאת על רקע קיומה של שכבה הולכת וגדלה של ציבור מלומד, בוגרות ובוגרי בתי מדרש שמעורים בשיח ההלכתי. במובנים רבים, הדרך בין נציגי ההלכה, או אפילו בין ההלכה עצמה לצרכניה, מתקצר. אני פוגשת צימאון רב ללמידה גם בתהליך ההדרכה עצמו, הניכר בבחירה לקחת חלק בסדרת מפגשים, ולא להסתפק במפגש הדרכת כלות בודד, ולבחור להקיף עולמות ידע ודקויות. ישנם זוגות שיבחרו לעבור את ההדרכה לקראת החתונה במשותף.

מחויבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: The Jewish Life Photo Bank

מחויבות שלאחר 'אובדן התמימות'

עיסוק מרכזי בימינו הוא ההתנגשות בין ההכוונה ההלכתית הנוגעת לאישות וזוגיות ובין ערכים פמיניסטיים. לנושא זה יש השלכות אמוניות רחבות, ובני הזוג חשים שותפות אתית ומעשית בדרישה לפלס לעצמם דרך בין פמיניזם להלכה.

במבט ראשון נדמים דיונים אלה כהתנערות מהמחויבות למוסדות ולרעיונות מסוג זה. מחויבות, כך נטען, קשורה בטבורה לתמימות: הפיכחון כרוך באובדן התמימות, ושום תשובה, טובה ככל שתהיה, לא תקרב את המחויבות למצב שלפני השאלה. אולם אני סבורה שזוהי תפיסה אחת מני רבות של מחויבות. המחויבות שלאחר אובדן התמימות אמנם שונה ממנה בהרבה, אך עוצמתית לא פחות: לא רק שבני הזוג מתחייבים להשקיע תשומת לב ורצינות במהלך הדיון עצמו, הם מוכנים לקבל את המחויבות שלהם כנתונה למרות אתגר אובדן התמימות. אכן, נוצרת מחויבות שונה, אולם דווקא התפיסה העצמית של מחויבות זו כלא טריוויאלית מעידה כאלף עדים על המקום שהיא תופסת בחיי הזוג.

מחויבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: דניאלה סתרן רייפן, משחקת בצבע

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

מחויבות לאוטונומיה של זוגיות

בשנים האחרונות ניתן לזהות כי זוגות צעירים מבקשים להשתהות ולא לעבור אל שלב הפריון מיד לאחר החתונה, אלא להשתמש בפתרונות מונעי ילודה למשך מספר שנים, ורק לאחר מכן להתחיל את המסע להורות. בחירה זו מוסברת פעמים רבות בשאיפה ללימודים אקדמיים תובעניים או להתנעת קריירה משמעותית; ויש שיסבירו אותה בהתנערות מהמחויבות לשלשלת הדורות ולהמשכיותה. אולם נדמה כי טענות אלה משכיחות את האוטונומיה של המצווה למצוא זוגיות, למסד אותה על ידי חופה וקידושין ולשמוח בה. מצווה זו אינה תלויה במצוות פריה ורביה, ואינה שואבת את כוחה ממנה. למעשה, בחירה זו משקפת מחויבות עמוקה למצוות הקמת התא הזוגי. הזוגות הצעירים בוחרים להדגיש את מצוות 'עונה' ורק אחריה להעניק מקום ל'פרו ורבו', מתוך מחויבות לחזק את אדני הבית היטב לפני בוא הילדים.

תמורה זו משיקה לתמורה מרכזית נוספת בחייהם של זוגות רבים: הבחירה לשים דגש על מיניות בריאה. בחירה זו מבטאת מחויבות עמוקה למימוש מלא והדדי של מרכיב המיניות, כחלק מהותי בקשר שבין בני הזוג. השתיקה שאפיינה בעבר נושא זה שיוותה לה משמעות של קדוּשה ומנעה אפשרות לשוחח על מיניות באופן מסודר וגלוי, מכבד וצנוע. היעדר השיח הוביל להיעדר סיוע ותמיכה, והותיר אנשים רבים במצוקה.

מחויבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: The Jewish Life Photo Bank

מחויבויות של ציות ומחויבויות של זיקה

המשותף לכל המחויבויות הללו, ולהבדל ביניהן ובין הציפייה של דור ההורים והמחנכים מהזוגות הצעירים, הוא הערעור על הציות כמגדיר הראשי של המחויבות. הזוגות מאמצים מודלים שונים של מחויבות, שמעמידה במרכזה את הזיקה והדיאלוג ולא דווקא את הציות. הם לא רואים את פעולות הערעור שלהם כפרימה של מערך שתי וערב תפור היטב, אלא כהבניה מחודשת של מרחב מעורפל כמארג מוגדר.

מחויבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: דניאלה סתרן רייפן, משחקת בצבע

אפילוג: ואף אתם פתחו להם!

לאחר מאות הדרכות של זוגות לקראת נישואיהם, ובעקבות מפגש תדיר בקושי, בדמעות או בהשתנקות, אני יכולה להגיד שאחד הדברים שהזוגות הצעירים צריכים יותר מכול הוא שיחה גלויה, מפורטת עם הוריהם. הם זקוקים לקול מן הבית, להדהוד רצף מחייהם, למבט הבוגר. גם אם לא את הכול הם יאמצו, הדיאלוג יתרום להם להיבנות מאוצרות הידע והניסיון.

כך גם ההורים ירוויחו מתחושת הנתינה והמשמעות שהם מהווים עבור הילדים והילדים ירוויחו נוכחות במקום שהם היו נבוכים להודות עד כמה הם זקוקים לה. השער הפתוח מהווה מחויבות הדדית שתתבטא בשגרת היומיום ובעת דאגה שבלבם ואף בשמחות נוספות, מתוך הכרה בטוב דיו הסמוך ונראה.

מאמרים נוספים לקריאה, בגליון ״דעות״ החדש (#98):

מאמרים נוספים של הרבנית שרה בכתב העת ״דעות״:

המלצות לקריאה נוספת במגזין גלויה:

בניה זוגית ויחידאית לקראת חיי היחד

מחויבות טובה דיה - הרבנית שרה סגל-כץ
צילום: דניאלה סתרן רייפן, משחקת בצבע

היוזמת והמנהלת של מרכז גלויה ושל מגזין גלויה.
מורת הלכה, מדריכת כלות וזוגות ובלנית.
חברה בארגון הרבנים והרבניות ״בית הלל״, עמיתה ב״רבנות ישראלית״ במכון הרטמן ומנהלת מיזם ״ברית אמונים״.
עמיתה בכולל ההלכה של ישיבת מהר״ת.
אקטיביסטית בתחום של יחסי דת ומדינה.
מנחה קבוצות לימוד בית מדרשי וכתיבה יצירתית.

שרה נשואה לאדם ואם לשלושה, גדלה וחיה כמעט כל חייה בירושלים. מתגוררת עתה בניו יורק.

לאתר האישי של הרבנית שרה>>
לקריאה נוספת על הרבנית שרה במגזין גלויה>>
לעמוד הפייסבוק של הרבנית שרה>>
ליצירת קשר עם הרבנית שרה>>

פוסטים נוספים מאת הרבנית שרה סגל-כץ

ז' בתמוז תש"ף 29.6.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
דיבור על מעשי פגיעה נתפס פעמים רבות כשיימינג, בעוד שהבושה היא של מי שידע ולא עשה דבר ושל מי שיודע ומנסה לאיין כאילו לא היה.
כ״ח באלול תשפ״ג 14.9.2023
גלויה מארחת
חגית זוהרה מנדרובסקי
המשוררת חגית זוהרה מנדרובסקי הוציאה בשנה האחרונה לאור אנתולוגיה שערכה העוסקת בזקנה. בראיון היא משתפת על היצירה בכלל, על השירה שלה שיצאה בספר ב-2020 ועל ההירתמות למלאכת עריכת ספר הכולל את קולותיהם של משוררות ומשוררים שונים, דווקא על נושא הזקנה שלעתים מודחק מן השיח.
א' באדר תש"ף 26.2.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
הרחבה בדבר מה שיש לדעת סביב הביקור הראשון במקווה ולנסות לסייע להגיע אל המקווה מתוך שמחה ומודעות
י"ט בכסלו תש"ף 17.12.2019
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
הרצון להישאר בטהרה גורם לנשים לבוא לידי החמרה מיותרת על עצמן או להתעלם מבשרן. איך לאזן בין השניים, מבלי להתכחש לגוף?
ב' באדר תש"ף 27.2.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
ראוי שההדרכה לקראת הכלולות תפתח ב"מותר לך" ורק לאחר לימוד של מצוות עונה תתקיים הדרכה והעמקה בהלכות נידה.
כ״ד בכסלו תשפ״א 10.12.2020
מאת
הרבנית שרה סגל-כץ
החל משנת תש"ף נעלמה מתקנון הרישום לנישואין של המשרד לשירותי דת הדרישה להביא אישור על טבילה של כלה לפני חופתה. רשומה קצרה על נאמנות האישה להעיד על עצמה בהלכות נידה.

אהבתם? מוזמנים לשתף

במילון המונחים של מגזין גלויה כבר ביקרת?

אל״ף בי״ת גלויה – האינדקס שיוביל אותך לנושאים נוספים
שנכתב עליהם במגזין.

גְּלוּיָה היא מגזין מקוון המתקיים כספריה צומחת ומטרתו לְדַבֵּר גְּלוּיוֹת עַל מָה שֶׁכָּמוּס באמצעות הנגשת ידע על זוגיות, הלכה ומיניות, מוגנוּת, טקסי חיים עבור שלבים שונים בחיי היחידאות והיחד. כל זאת לצד שירים, ראיונות אישיים, תפילות, מסות ופרוזה המעניקים שאר רוח בנוסף למאמרים שבאתר.
במגזין גלויה רשומות רבות מאת כותבות וכותבים מגוונים השותפים לקול הרחב במרחבי הדעת.

אפשר להתעדכן במה חדש בגלויה ובאגרות שנשלחו, לצד הקולות הקוראים למשלוח תכנים אל צוות המגזין.

תמיד אפשר לקרוא הַכֹּל מִכֹּל כֹּל ברצף.

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם