טבילה בחלוק מחמת בושה, מאת: הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי - מגזין גלויה
תפריט
תפריט

טבילה בחלוק מחמת בושה

ה' בכסלו תש"ף 3.12.2019
קו מפריד גלויה

חוסר הנוחות של הטובלת להחשף בעירום בפני הבלנית הוא חלק מן השיקול ההלכתי. הפתרון המוצע אינו דרך השמורה ליחידות. 

נשאלתי בעבר על פתרונות אפשריים לטבילת נשים בעלות מוגבלות. בעקבות השאלה והניסיונות שלי להציע פתרונות מעשיים שלוקחים בחשבון את הנחיצות הגדולה בריבוי מקוואות נגישים וגם את הפתרונות המעשיים לכך דנתי בבעיה נוספת:

לרוב בעלות המוגבלות ישנו קושי הנוסף על קשיי הנגישות והוא קשור לטבילה כשהאישה ללא בגדים. קושי זה מתעצם לנוכח הצורך של הטובלת להיות מורדת לעיתים לטבילה באמצעות אישה אחרת. אך נכונה בכל טבילה שהיא, כאשר מדובר בנשים שסובלות מעיוות גופני מולד, או בעקבות ניתוח כריתת אבר וכו'.

התהליך שבו שותפות לעיתים גם מלווה ובלנית עשוי להיחוות כחושפני מידי. לתחושה זו יש אישור מסיפור שמובא במסכת שבת ובו מעשה באישה בעלת מוגבלות:

מעשה באדם אחד שנשא גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה,
אמר רב בוא וראה כמה צנועה אישה זו שלא הכיר בה בעלה.
אמר לו רבי חייא- זו דרכה בכך.

רב מתפעל מן העובדה שמומה של האישה לא ניכר לעין, ומסיק מכך על צניעותה של אותה אישה. אולם, ר' חייא מוחה ואומר שדרכה בכך. רש"י במקום מבאר שדרכה בכך- ככל אישה שמכסה את עצמה. אבל כל שכן זו, שכן הצניעות לנשים עם מוגבלות חשובה יותר.

השאלה היא אם ניתן להתיר לנשים שחפצות בכך, טבילה בחלוק.

צילום: Bash Fish

האם ניתן להתיר טבילה בחלוק?

כדי להתגבר על הבושה, נשאלת השאלה היא אם ניתן להתיר לנשים שחפצות בכך, טבילה בחלוק.

בתלמוד נדון מקרה של אשה ש"נטבלה" ללא כוונה, למשל כשאישה נפלה מן הגשר אל הנהר שתחתיו. בדיון הזה נקודת המוצא היא שהאישה טבלה בלבוש מלא. לכל הדעות בסוגיה העובדה הזאת אינה מהווה בעיה. והשאלה העומדת לדיון היא שונה: האם טבילה ללא כוונה מועילה ומטהרת. אמנם, הרמב"ם פוסק שטבילה בבגדים אינה אפשרית מלכתחילה ורק מועילה בדיעבד:

כל הטובל צריך שיטבול כל גופו כשהוא ערום בבת אחת…
וכל הטמאין שמטבלו בבגדיהן עלתה להן טבילה
מפני שהמים באין בהן ואינן חוצצין,
וכן הנדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה.

וכך נפסק בשולחן-ערוך, שטבילה בבגדים בדיעבד מועילה. לעומתם, הראב"ן סבור שניתן ליישם את האפשרות של טבילה בבגדים לכתחילה ובלבד שמדובר במצבים שיש בהם חוסר צניעות אם תטבול ללא בגדים, וכך פסק הרב עובדיה יוסף. אבל הרא"ש כתב שנידה יכולה לטבול בבגדיה, לכתחילה וללא סייג. ונימוקו עימו, שהמים נכנסים תחת הבגדים.

ר' משה פיינשטיין ניסה ליישב בין השיטות והציע שההבדל ביניהם הוא על בסיס תרבותי-גאוגרפי: האם מקובל שנשים הולכות בבגדים רפויים או הדוקים וצמודים, כאלה שעשויים למנוע את מגע המים בגופה של האישה.

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
צילום: Dmitry Ratushny

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

בּוּשָׁתָן של כל הנשים

המסקנה למקרה של אישה בעלת מוגבלות– פשוטה. יש היתר מרווח שאף לכתחילה תטבול בבגדים, אם כשיטת הרא"ש שהדבר מותר לגמרי, אם כשיטת הראב"ן מפני ששאלת הצניעות במקרה שלה בולטת, ואם לשיטת הרמב"ם והשולחן-ערוך על פי הסברו של הרב פיינשטיין שהסיבה שאין לטבול לכתחילה בבגדים היא החשש מבגדים צמודים ואם כן, אם ישנו חלוק מיוחד לטבילה אין חשש שנשים תסקנה מכך לטבילה בבגדים בכלל, ותטעינה לטבול בבגדים צמודים.

כפי שציינתי שיקול הצניעות בטבילה, כמו שאלות הנגישות נכונים ונוכחים גם ביחס לנשים שאינן בעלות מום. בושתה של אישה בעלת מוגבלות אינה שונה בהרבה מבושתה של כל אישה שמתבקשת להימצא במצב של חשיפה אל מול עיניה של המטבילה. האישה המוגבלת אינה אלא "מקרה קצה" של כלל המקרים. ומשנסללה הדרך להכיל את חוסר הנוחות של האישה כחלק מן השיקול ההלכתי, דרך זו אינה שמורה ליחידות. יחד עם זאת, יש אלמנט מטהר בטבילה במגע ישיר עם המים, וכך היה מקובל מדורי דורות ועל כן, יתכן שדרך זו עדיפה.

המדריכה לטובלת היא סדרת מאמרים מתעדכנת בנושאי שאלות נפוצות על טבילה, כולל הנחיות מעשיות. לחצי לקריאת כל הפוסטים בסדרת המדריכה לטובלת >>

בגץ המקוואות - פסק דין טבילה ללא בלנית - מגזין גלויה
צילום מתוך כתב פסק הדין המלא

לשון פסק הדין בתשובה לעתירת טובלות שביקשו לאפשר להן לטבול ללא בלנית – התקבל ב-19.9.2016 >>
הנחיות בתוך חוזר המנכ״ל של המשרד לשירותי דת (2016) על יישום פסק הדין והחובה לאפשר לכל אישה לטבול במקווה ללא בלנית, באם היא מבקשת כך >>

חוזר מנכ״ל המשרד לשירותי דת 2016 אין למנוע טבילה ללא בלנית כאשר טובלת מבקשת זאת - מגזין גלויה
צילום מתוך חוזר מנכ״ל המשרד לשירותי דת

המלצות לקריאה נוספת במגזין גלויה:

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

עורכת דין ובעלת תואר שני במשפטים, מחברת הספר "משפטיך למדני".
כתבה דוקטורט בתלמוד בנושא יסודות השיטה הלמדנית בספר מנחת חינוך. עמדה בראש בית המדרש לנשים בבית מורשה והקימה את תכנית ההלכה לנשים במוסד זה.
משמשת כראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, במכללת הרצוג וראשת תוכנית הלכה במגדל עוז ומרצה במרכז האקדמי שלם.

פוסטים נוספים מאת הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

י"ט בכסלו תש"ף 17.12.2019
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
גזירה על היגיינה שנועדה למנוע בלבול קיבלה מעמד של הלכה. הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי מספרת על מקור האיסור ועל מקומו בימינו
ד' בסיון תש"ף 27.5.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 7 דקות קריאה
הבנת מושג הצניעות בהלכה מחייבת עיון במקורות המוקדמים בנושא והענקת שימת לב לא רק לאיסור ולהסתרה, אלא גם לצורך של כל אחד ואחת בביטוי אישי
ז' בכסלו תש"ף 5.12.2019
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 3 דקות קריאה
הדרך היעילה להתמודדות עם סרבנות גט איננה כפיה אלא הסכמה מראש ברגעי האושר. חלק מן האושר הזה הוא הידיעה שהנישואין לעולם לא יהיו עבור בני הזוג לכלא.
ו' באייר תש"ף 30.4.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 7 דקות קריאה
בימים אלו טבילה בטוחה במקווה אינה מובנת מאליה ועלתה הצעה לטבול באמבטיה ביתית. הסבר על מה הבעייתיות ההלכתית בהצעה זו.
ה' בכסלו תש"ף 3.12.2019
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
חוסר הנוחות של הטובלת להחשף בעירום בפני הבלנית הוא חלק מן השיקול ההלכתי. הפתרון המוצע אינו דרך השמורה ליחידות.
י"א בטבת תש"ף 8.1.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
דיון ומענה הלכתי עבור נשים המבקשות לטבול ללא השגחת בלנית. גרסה מקוצרת למאמר באקדמות ל"א

אהבתם? מוזמנים לשתף

במילון המונחים של מגזין גלויה כבר ביקרת?

אל״ף בי״ת גלויה – האינדקס שיוביל אותך לנושאים נוספים
שנכתב עליהם במגזין.

גְּלוּיָה היא מגזין מקוון המתקיים כספריה צומחת ומטרתו לְדַבֵּר גְּלוּיוֹת עַל מָה שֶׁכָּמוּס באמצעות הנגשת ידע על זוגיות, הלכה ומיניות, מוגנוּת, טקסי חיים עבור שלבים שונים בחיי היחידאות והיחד. כל זאת לצד שירים, ראיונות אישיים, תפילות, מסות ופרוזה המעניקים שאר רוח בנוסף למאמרים שבאתר.
במגזין גלויה רשומות רבות מאת כותבות וכותבים מגוונים השותפים לקול הרחב במרחבי הדעת.

אפשר להתעדכן במה חדש בגלויה ובאגרות שנשלחו, לצד הקולות הקוראים למשלוח תכנים אל צוות המגזין.

תמיד אפשר לקרוא הַכֹּל מִכֹּל כֹּל ברצף.

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם