האיסור ההלכתי לרחוץ אחרי טבילה, מאת: הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי - מגזין גלויה
תפריט
תפריט

״עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ״ (איכה ה׳, י״ז)
בעקבות ההתרחשויות הכואבות ומעוררות האימה בימים אלו, נאספים אל המגזין שירים, תפילות וכתיבה אישית הנכתבים בעקבות ה-7 באוקטובר 2023 נוכח ההתמודדות בעקבות התקיפה ולאורך ימות המלחמה. גם ראיונות אישיים, מתוך הכאב הגדול מתפרסמים מעת לעת.
אפשר גם לקרוא בתכנים ותיקים יותר באתר שעשויים להעניק בזמן הזה שפה וכלים להתמודדות. מוזמנות.ים לקרוא על ליווי רוחני, אבלות, יתמות, קושי, חוויה של חסרון ואמונה.
בתקווה שנתבשר בבשורות טובות! 

האיסור ההלכתי לרחוץ אחרי טבילה

י"ט בכסלו תש"ף 17.12.2019
קו מפריד גלויה

גזירה על היגיינה שנועדה למנוע בלבול קיבלה מעמד של הלכה. הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי מספרת על מקור האיסור מהגמרא עד לאחרונים, ועל מקום האיסור בימינו

אחרי הטבילה במקווה נשים רבות רוצות לרחוץ את גופן מהכלור המרובה ולהיפטר מתחושת העקצוץ על גבי העור וייבושו עד כדי טרדה ומריחו המהווה ניגוד להכנות שלפני הטבילה. לא פעם אפשר לשמוע את הבלנית מקישה על דלתה של מי מן הטובלות ומזהירה אותה שלא תתרחץ לאחר הטבילה.

כמו איסורי הלכה רבים, המקור לכך שאין לרחוץ לאחר הטבילה הוא בסוגיה במסכת שבת. שם נמנית הגזירה שמי שבא ראשו ורובו במים שאובים נטמא (שבת יג, ב). כלומר, שמי שרחץ במים שאינם מי מקווה אלא "מים שאובים", כמו המים שיש אצלנו בברזים היום, נטמא. 

הנימוק לגזירה הזו לפי דברי רב אסי בגמרא הוא 

שבתחילה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחים והיו נותנים עליהם מים שאובים. התחילו ועשאום קבע. גזרו עליהם טומאה. 

למעשה רב אסי מתאר תופעה שהיתה קיימת, של טבילה במים שאינם טובים לרחצה אך הם כשרים לטבילה. על כן בצאתם מן המקווה היו הטובלים שוטפים את גופם כדי להעביר את הסרחון. משהפכה הרחצה לחלק מהליך הטבילה, חכמים גזרו על העושה כן שייטמא ויהיה זקוק לטבילה נוספת. הסיבה לגזירה היא שהיה חשש שאנשים יתבלבלו ויחשבו שלא המים של המקווה מטהרים אלא מי הרחצה שלאחר מכן ויבואו לבטל את תורת המקוואות.

מקלחת אחרי טבילה
צילום: Geoffrey Baumbach

רחצה לאחר טבילה באחרונים

ר' יוסף קארו ב'שולחן ערוך' אינו מזכיר בהלכות טבילה אזהרה שלא להתרחץ לאחר הטבילה. אמנם הרמ"א מציין שיש מנהג האוסר רחיצה כזו (יורה דעה סימן רא, סעיף עה), אך דברי הרמ"א על המנהג נסמכים על עדותו של המרדכי (רבי מרדכי בן הלל שחי באשכנז בשנים 1250-1298) בשם רבינו שב"ט (נפטר באשכנז ב-1175). אולם אפילו המרדכי עצמו לא קיבל את דברי רבינו שב"ט הללו וגם ספק אם מתואר בדבריו מנהג או הלכה: 

שמעתי קורא תגר ומליזין על בנות ישראל הטובלות אם נכנסו אחר הטבילה במרחץ 
וכן כתב רבינו שב"ט שלא עלתה לה טבילה 
…ובעניותי נראה לי שלא נפסלה הטבילה וקרוב הדבר בעיני 
ואפילו לכתחלה יכולה לרחוץ בתר טבילה לאלתר (מרדכי שבועות תשג)
מכל הסיבות הנ"ל רבים מפוסקי דורנו התירו את הדבר לגמרי: 
בביתה לכולי עלמא שרי (מותר) אפילו בליל טבילתה מיד כשבאה לביתה, 
ואף בבית הטבילה שרי (מותר) בעת הצורך, 
ושארית ישראל לא יעשו עולה ובודאי מנהג ישראל קדושים שלא חששו לזה (דברי יציב)

אחרי כל זאת, מי שרוצה לשמור על המנהג הזה יכולה לעשות כן. ואולי יש ללמוד מן המנהג הזה שיש להתייחס לטבילה כמו שמתייחסים לנטילת ידים, שלא לעשות הפסק בין הנטילה והאכילה. 

רחצה לאחר טבילה
צילום: Marc Sendra Martorell

רחצה לאחר טבילה בימינו

האם יש להימנע מרחצה לאחר טבילה גם בימינו, כאשר מי המקווה נקיים ומסיבות נוספות קשה להתבלבל ולחשוב שהרחצה לאחר הטבילה היא העיקר?

למעשה, אין צורך להשיב על שאלה זו. ראשית מפני שחז"ל לא אסרו את הרחצה עצמה אלא גזרו שהרחצה הזו מטמאת.

שנית, כיוון שכיום לא חלות הלכות טומאה וטהרה למעט בעניינים מסוימים, ואין מי שאוכל היום תרומה בטהרה – הרי שאין כל משמעות לטומאה הנגררת מרחצה שלאחר הטבילה (כך לפי האור זרוע, רבי יצחק בן משה שחי בוינה במאה ה-13)

כך או כך, יש להניח שהגזירה של הטומאה חלה על רחיצה מיידית לאחר הטבילה, בעידן שבו האנשים שבתקופתם נגזרה הגזירה לא התקלחו כלל בין טבילה לטבילה. 

על כן, לכאורה, החפצות בכך בימינו יכולות להתקלח כשמגיעות לביתן. רחצה כזו גם מונעת טעויות ובלבול בשאלה מה מטהר, שהרי מי יוצאת למקווה כדי לחזור ולהיטהר במקלחת שבבית? 

***

המדריכה לטובלת היא סדרת מאמרים מתעדכנת בנושאי שאלות נפוצות על טבילה, כולל הנחיות מעשיות. לחצי לקריאת כל הפוסטים בסדרת המדריכה לטובלת >>

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

המלצות לקריאה נוספת במגזין גלויה:

עורכת דין ובעלת תואר שני במשפטים, מחברת הספר "משפטיך למדני".
כתבה דוקטורט בתלמוד בנושא יסודות השיטה הלמדנית בספר מנחת חינוך. עמדה בראש בית המדרש לנשים בבית מורשה והקימה את תכנית ההלכה לנשים במוסד זה.
משמשת כראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, במכללת הרצוג וראשת תוכנית הלכה במגדל עוז ומרצה במרכז האקדמי שלם.

פוסטים נוספים מאת הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

י"ז בשבט תש"ף 12.2.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 3 דקות קריאה
אין אמירה מפורשת לפיה נשים נשואות אמורות לכסות את ראשן. כיסוי הראש מגיע מפירושים לתורה ולדרך נשים בחיי הדת היהודיים.
כ"ב בניסן תש"ף 16.4.20
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 7 דקות קריאה
רשומה מפורטת המסבירה מהם הקריטריונים ההלכתיים שמלווים את בתי הטבילה כיום
ג' בכסלו תש"ף 1.12.2019
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 12 דקות קריאה
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי דנה בחיובי הטבילה השונים, מהמקרא ועד לאחרונים, ומציעה מענה הלכתי לשאלת הטבילה ללא בלנית.
כ"ה בטבת תש"ף 22.1.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 15 דקות קריאה
דיון על טבילת נשים עם מוגבלות גופנית. הגרסה המלאה של המאמר שפורסם בשו"ת 4 של המכון הישראלי לדמוקרטיה
ז' בכסלו תש"ף 5.12.2019
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 3 דקות קריאה
הדרך היעילה להתמודדות עם סרבנות גט איננה כפיה אלא הסכמה מראש ברגעי האושר. חלק מן האושר הזה הוא הידיעה שהנישואין לעולם לא יהיו עבור בני הזוג לכלא.
כ"ה בטבת תש"ף 22.1.2020
גלויה מארחת
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
⏱️ 4 דקות קריאה
גרסה מקוצרת של המאמר של הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי על טבילת נשים עם מוגבלות גופנית

אהבתם? מוזמנים לשתף

במילון המונחים של מגזין גלויה כבר ביקרת?

אל״ף בי״ת גלויה – האינדקס שיוביל אותך לנושאים נוספים
שנכתב עליהם במגזין.

גְּלוּיָה היא מגזין מקוון המתקיים כספריה צומחת ומטרתו לְדַבֵּר גְּלוּיוֹת עַל מָה שֶׁכָּמוּס באמצעות הנגשת ידע על זוגיות, הלכה ומיניות, מוגנוּת, טקסי חיים עבור שלבים שונים בחיי היחידאות והיחד. כל זאת לצד שירים, ראיונות אישיים, תפילות, מסות ופרוזה המעניקים שאר רוח בנוסף למאמרים שבאתר.
במגזין גלויה רשומות רבות מאת כותבות וכותבים מגוונים השותפים לקול הרחב במרחבי הדעת.

אפשר להתעדכן במה חדש בגלויה ובאגרות שנשלחו, לצד הקולות הקוראים למשלוח תכנים אל צוות המגזין.

תמיד אפשר לקרוא הַכֹּל מִכֹּל כֹּל ברצף.

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם