"כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש" על נסיבות אונס דינה ועל החמצת האפשרות למונעו - שערי בית המדרש היו נעולים בפניה, מאת: ד"ר יעל לוין - מגזין גלויה
תפריט
תפריט

״עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ״ (איכה ה׳, י״ז)
בעקבות ההתרחשויות הכואבות ומעוררות האימה בימים אלו, נאספים אל המגזין שירים, תפילות וכתיבה אישית הנכתבים בעקבות ה-7 באוקטובר 2023 נוכח ההתמודדות בעקבות התקיפה ולאורך ימות המלחמה. גם ראיונות אישיים, מתוך הכאב הגדול מתפרסמים מעת לעת.
אפשר גם לקרוא בתכנים ותיקים יותר באתר שעשויים להעניק בזמן הזה שפה וכלים להתמודדות. מוזמנות.ים לקרוא על ליווי רוחני, אבלות, יתמות, קושי, חוויה של חסרון ואמונה.
בתקווה שנתבשר בבשורות טובות! 

"כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש": על נסיבות אונס דינה ועל החמצת האפשרות למונעו

י״ג בכסלו תשפ״ד 26.11.2023
קו מפריד גלויה

אזהרת טריגר

Trigger Warning

התוכן שלפניך עשוי להיות קשה לקריאה ומעורר רגשות של עצב וכאב.
אפשר לבחור לדלג ואפשר לבחור לעצור באמצע הקריאה.
מומלץ להקשיב לעצמך בזמן הזה.

במקורות שונים בספרות חז"ל מובאים נימוקים המבקשים לעמוד על הגורם או הגורמים שהובילו לאונס דינה, בהיעדר אזכור מפורש במקרא עצמו. וכך, בעלי אגדה העלו מגוון סיבות אפשריות, מהן שאינן עולות בקנה אחד זו עם זו.

יש מהמקורות התולים את שורש התקלה בלאה אמנו, כגון המדרשים המטעימים כי כשם שלאה הייתה יצאנית, כך נקטה בתה אחריה התנהגות פסולה זו. יש הזוקפים את הקלקלה ליעקב אבינו, ויש גם שהסיבה לאונס מוטלת על דינה עצמה. המקורות המייחסים את המעשה ללאה מדייקים מן הרישא של הכתוב הפותח את פרשת אונס דינה: "וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה" (בראשית לד, א). לעומת זאת, נקודת המוצא של המקורות המשייכים את האונס ליעקב נשענת בעיקרו על המשכו המיידי של הכתוב: "אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב". מקצת המקורות הללו מעניקים טעמים שהם בעלי אופי אנכרוניסטי, התוקפים והמבקרים נקודות תורפה שהיו מנת חלקם של בני דורם של הדרשנים. דווקא משום כך, מכיוון שהטעמים הללו הם במידה ידועה סוביקטיביים ותלויי זמן ומקום, קיים מקום לעיין בהם ולבוחנם מחדש, בין היתר על רקע המציאות בת-זמננו. מקורות ספרות חז"ל בנושא אונס דינה ראויים לבחינה נוספת גם לאור ההתעניינות המחודשת בימינו בפרשות האונס המקראיות, ונוכח העיון בהם על רקע פרשנות פמיניסטית.

את עיקר דברינו נייחד לעיון בדרשה באבות דרבי נתן, וכן למקבילתה בקהלת רבה, מקורות שבהם נזקפת האחריות לאונס דינה להיותם של יעקב אבינו ובניו שרויים בבית המדרש ועסוקים בלימוד התורה. שני הקטעים מוסבים על הצלע השנייה של הפסוק בקהלת (י, ח): "חֹפֵר גּוּמָּץ בּוֹ יִפּוֹל וּפֹרֵץ גָּדֵר יִשְּׁכֶנוּ נָחָשׁ".
וכך נאמר באבות דרבי נתן:

ד"א "חופר גומץ בו יפול" וגו' זו דינה בת לאה שהיו אחיה ובית אביה יושבים ושונים בבית המדרש ויצאה לראות בבנות הארץ שנאמר "ותצא דינה בת לאה" (בראשית לד, א) מי הוא נחש שנשכה זה שכם בן חמור (אבות דרבי נתן, נוסחא ב, פרק ג, עמ' 14).

וזה נוסח הקטע המקביל בקהלת רבה:
"ופורץ גדר ישכנו נחש" זו דינה, כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש יצאה לראות בבנות הארץ, גרמה לעצמה שיבא עליה שכם בן חמור החוי שנקרא נחש ונשך אותה (קהלת רבה, י, ח, כו ע"ד).
הדרשה באבות דרבי נתן מציינת את עובדת הימצאותם של יעקב ובניו בבית המדרש, ובה בעת יצאה דינה לראות בבנות הארץ. בחלקה השני של הדרשה בקהלת רבה מצויה ביקורת כלפי דינה, על שיצאה לכאורה שלא כדין והביאה עליה את הקלקלה. לעומת זאת, נימה זו נעדרת מן המקור באבות דרבי נתן, שאין בו כל הטחת האשמה מעין זו.
חשוב להעיר כי על פי הנזכר במקרא, יעקב שמע ראשונה את הבשורה המרה שדינה נטמאה, ובאותה עת רעו בניו "אֶת מִקְנֵהוּ בַּשָּׂדֶה וְהֶחֱרִשׁ יַעֲקֹב עַד בֹּאָם" (בראשית לד, ה). אם כן, מפשט הכתוב עולה כי יעקב ובניו לא שהו יחדיו במקום אחד בעת התרחשות מעשה האונס.

בדברינו הבאים נבקש להעמיד קריאה חדשנית של הדרשות באבות דרבי נתן ובקהלת רבה. פרשנות זו משקיפה על מוטיב שהיית יעקב ובניו בבית המדרש כמוטיב הראשי והעיקרי. כאמור, נודע הפרש בין הקטע באבות דרבי נתן, שאין בו הפניית אצבע מאשימה כלפי דינה, ובין הרושם המתקבל מנוסח הדרשה בקהלת רבה, שאינו מנער כליל את האחריות מעליה. קריאתנו מטעימה שהמכשלה תלויה הייתה על צווארו של יעקב, והוא שפרץ את הגדר, בהזניחו את בתו. יעקב מילא נאמנה את חובותיו כלפי בניו, אך לא שת לבו לבתו.
הדרשות באבות דרבי נתן ובקהלת רבה אינן מתייחסות ישירות להיבטים פנימיים הקשורים במעשה האונס גופו, אלא משתמע מהן לכאורה כי אפשר היה למנוע את האונס, לו רק יעקב היה נדרש לעולמה הרוחני של בתו, בה במידה שנתן את דעתו לעולמם של בניו.

אולם עיקר מעיינו של יעקב היה נתון לבניו הזכרים. דינה לא הייתה בקדמת תודעתו. היא נדחקה לקרן זווית, ועולמה הרוחני לא היה על סדר יומו.
יעקב או בניו לא ביקשו ליטול עמהם את דינה לבית המדרש, לא הציעו לה להתלוות אליהם, ולא ביקשו להטעימה מטעמה של תורה. שערי בית המדרש היו סגורים ונעולים בפניה, ואתר זה היה מחוץ לטריטוריה שלה.

לו הייתה שוהה בבית המדרש, לו היו פותחים בעבורה את שעריו ומזמינים אותה פנימה, היו אור התורה והשכינה שורים עליה, והאונס היה נמנע. אף היא הייתה יושבת ודורשת עמהם. או-אז, אש התורה הייתה מלהטת אף סביבותיה, והיא לא הייתה נופלת קרבן לתבערת יצרו של שכם. אותה מידת סקרנות שהייתה נטועה ואחוזה בה, אשר הֵבִיאתהּ לצאת מהאוהל ולהתהלך באפס מעשה, הייתה יכולה להיות מנותבת לאפיק החיובי של חידוש חידושים בבית המדרש.

יתירה מזו, למרבה האירוניה זו היא דינה אשר מעצם בריאתה ומהותה נוצרה זכר ונהפכה לנקבה. או-אז, מקומה בבית המדרש לצד אחיה היה מובטח, ולא היה נפקד, והייתה אף היא מרימה את קולה בשקלא וטריא, לצד אביה ואחיה.

למצער, לו היו מאפשרים לה לחצות את סף בית המדרש, לעבור את מפתנו, הייתה סופגת את אווירת הוד קדושת המקום, ומעצמה לא הייתה יוצאת לרעות בשדות זרים, לראות בבנות הארץ. לו רק הייתה שוהה בתחום בית המדרש שעה שלמדו בו, והייתה שומעת את קול התורה, כבמעמד הַקְהֵל, אפילו בלא ליטול חלק פעיל בלימוד, הייתה מתבשמת מיופי התורה ומניחוחה. לא הייתה אז היא גופהּ חפצה לצאת ולשוטט ולראות בבנות הארץ.

אותה שעה טרם עמדה היא עצמה על דעתה ועל זכותה, שאף היא רשאית להיכנס פנימה לתוככי בית המדרש וראויה היא לכך. אפילו לא לצורכי תלמוד תורה, לו רק כדי להיוועץ בחכמים, כפי שעשתה זקנתה רבקה לפניה שהלכה לדרוש את ה', לבית מדרשו של שם.

בה בשעה שֶׁהִדִּירוּהָ לדינה מבית המדרש, לא הציעו לה ולא העמידו בפניה כל חלופה ואלטרנטיבה, כשהם מותירים אותה בשממה רוחנית, ולבה חלל בקרבה. היא מֵעַצְמָהּ, בתור צעירה, לא ידעה למלא את הווייתה בתוכן ובתכלית, ובהיעדר מצברים רוחניים שיטעינו את נשמתה ושיאירו את דרכה, וּבְעוֹד האין והריק מציפים אותה – יצאה החוצה באי-מעש, נכשלה ומעדה.
הבטלה הֱבִיאוּהָ לידי שעמום, והשעמום הביא עליה, אמנם על-כורחה ושלא-בטובתה, את מעשה הזימה שנעשה בגופה. לו הייתה שרויה בבית המדרש, לו אביה היה מלמד את בתו תורה, היה אותו הלימוד גודר אותה ושומר עליה, והייתה היא נמלטת ממעשה הַתִּפְלוּת, ולא הייתה נחשפת לפיתוי שהביא רעה על בשרה. לו הייתה לנה אותה שעה בעומקה של תורה וספונה בין כותלי בית המדרש, הייתה ניצלת מהחטא שנעשה בה, והנגע לא היה קָרֵב באוהל יעקב. בהדרתה מלימוד תורה – כביכול גרמו והביאו עליה מעשה זנות וְתִפְלוּת של ממש. בני יעקב שהיו עסוקים במלחמתה של תורה, סופם שנאלצו לאחוז חרב פיפיות בידם.

לא זו בלבד שלא העניקו לדינה את האפשרות ללמוד תורה, צעירה ככל שתהיה גם לא היו באמתחתה הכלים הנאותים שיכשירוה להתמודד עם מצבי חיים משתנים ומתחלפים. אפילו דרך ארץ הקודמת לתורה, לא היה בידה; היא לא ידעה לחוש חשדנות כלפי זרים, ולא חינכוה לגלות במידת הצורך התנגדות.
בעת שדינה נאנסה היו יעקב ובניו שקועים בעיצומו של לימוד תורה. בעוד הם אפופים הילת קדושה והשכינה עומדת על גביהם, בה בשעה חולל גופה של דינה. הארת התורה חפפה עליהם, והיא – עולמה חשך בעדה. קולם היה קול ששונה והמייתה של תורה, וקולה – קול בכי וקול זעקה, קולות שלא חלף אלא זמן מועט וְהֵדֵיהֶם הגיעו לאוזניהם. אפשר גם שהשכינה נסתלקה מהם והלכה ושרתה על דינה וּבְצִלָּהּ, להיות עמה בצרתה.
הדרשות באבות דרבי נתן ובקהלת רבה פועלות להעצים את הטרגדיה הכרוכה בעצם מעשה האונס גם מכיוון נוסף. מצווה מגינה לפי שעה, ותורה מגינה לעולם (סוטה כא ע"ב). יעקב ובניו עסקו באותה שעה במצוות תלמוד תורה השקולה כנגד כל המצוות, מדובקים לכאורה בתורה ובשכינה, אולם לימוד זה לא היה בכוחו להגן על בתו של יעקב. תהייה זו מעלה את השאלה אם אולי נמצא בלימודם תערובת פסול כלשהו. אפילו זכויותיהן של שרה ורבקה שניטלו לבית פרעה ואבימלך ויצאו בָּרוֹת וטהורות, לא עמדו לה לדינה ביום עֶבְרָה, בבוא עליה, פשוטו כמשמעו, צר ואויב.

בנערותה הייתה לאה אמנו יושבת על פרשת דרכים ובוכה שלא תיפול בגורלו של עשו. עלתה תפילתה לפני המקום ונתקבלה, המנהג שהבכורה נישאת לבכור לא כובד, והיא באה בקשרי כלולות עם יעקב. לאה בכתה בלא הרף והפוגה – וסופה שֶׁבִּתָּהּ בכתה. בכייתה של האם הייתה סימן לבתה אחריה; אולם לזו שיחק המזל ולזו לא שיחק, ונשמתה של דינה כבתה בנעוריה בית אביה. לדעה אחת נישאה דינה לשמעון בן יעקב, ויש הסוברים כי דינה אשת איוב הייתה, ולפי תפיסה זו נראה שהמעשה הותיר בה את רישומו התמידי, ואף פגם באמונתה התמימה.
דינה הייתה ראש לנאנסות [ראו המדרש החדש פרי עטי: *יעל לוין, "מדרש ראשי האימהות", עמודים (681) 6 (אדר תשס"ד), עמ' 6–9; "ראשי האימהות" דרשוני, כרך ראשון, תל אביב 2009, עמ' 74–75]. לנאנסות רבות אחריה. צעקת כל אישה הנאנסת יש בה מעין צעקתה של דינה, כגון לדוגמה תמר בת דוד, אשר פרשת אינוסה בידי אמנון מגלה דמיונות לאונס דינה. קול זעקתה של דינה עודנו נשמע ומהדהד. עדיין מהלך הוא מסוף העולם ועד סופו, וצעקותיהן של כלל הנאנסות נמהלות ונבללות יחדיו, והשכינה עודנה נאלצת כביכול לומר: "קַלַּנִי מראשי, קַלַּנִי מזרועי" (משנת סנהדרין ו, ה), עד למימוש הנבואה לעתיד לבוא: "וְלֹא יִשָּׁמַע בָּהּ עוֹד קוֹל בְּכִי וְקוֹל זְעָקָה" (ישעיהו סה, יט).

הדרת דינה מבית המדרש המיטה עליה אסון אישי, ונתנה את אותותיה גם על מעגל הסובבים אותה. אונס דינה יכול היה להימנע לו אביה ואחיה היו נוטלים אותה עמהם, ומכניסים אותה בשווה אל תוך בית המדרש, לעולמה של תורה. לו הייתה דינה מכונסת באוהלה של תורה ושורה בו, פניה של תולדות עמנו – שונות היו. אולם האפשרות הזו לא הייתה נתונה לה, והמציאות הזו לא הועמדה בפניה.
ברמה הרעיונית מטעימים בפנינו המקור באבות דרבי נתן ומקבילתו בקהלת רבה, מקורות המטילים דופי והנוזפים ביעקב על שלא דאג לעולמה הרוחני-תורני של בתו, כי אם לא מציעים בפני ציבור הנשים עולם רוחני של לימוד תורה – קלקלות עשויות לצמוח מכך. תיקון פגם אונס דינה יוכל להתקיים בשלמותו רק בזמן שתתחדש המציאות של "גן עדן מקדם", בשעה שכלל הנשים יעברו את סף בית המדרש, ומידת המלכות, כהוויה קולקטיבית, תתעלה ותשתווה למדרגת זעיר אנפין. רק אז יתוקן במילואו הפגם שבו נפגמה השכינה בעקבות הנבלה שנעשתה בישראל באונס דינה, ויופג צערה.

זהו נוסח מעודכן של המאמר: יעל לוין, "כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש", שבת שלום, 825, פרשת וישלח, תשע"ד.

"כשהיו אביה ואחיה יושבין בבית המדרש", מאת: יעל לוין - מגזין גלויה

רוצה לקבל עדכונים ממגזין גלויה?

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח אגרת עדכון מהמגזין מפעם לפעם

קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

שאלון זיהוי למצבי סיכון

שאלון אנונימי של משרד הרווחה שנכתב עם מומחים לטיפול
כדי לזהות את מצבך או את מצב הסיכון של בן או בת משפחה ובסביבתך הקרובה.

בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. פרסמה מחקרים ועיונים הנסבים בעיקר על היבטים שונים של האישה ביהדות, וכן חיברה שורה של תפילות שהתקבלו ברבים.

פוסטים נוספים מאת ד״ר יעל לוין

י"ח בכסלו תש"ף 16.12.2019
גלויה מארחת
ד"ר יעל לוין
הֲרֵינִי מוּכָנָה וּמְזֻמָּנָה לִטְבֹּל טְבִילַת מִצְוָה בְּמֵימֵי מִקְוֵה הַטָּהֳרָה כַּאֲשֶׁר הוֹרֵיתָנוּ וּכְשֵׁם שֶׁטָּבְלוּ לְטָהֳרָתָן אִמְּהוֹת הָאֻמָּה וּנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל לְאֹרֶךְ הַדּוֹרוֹת
כ"ג באדר תש"ף 19.3.2020
גלויה מארחת
ד"ר יעל לוין
וְתַתְמִיד אֶת בְּרִיאוּתֵנוּ, וְלֹא נֶחֱלֶה בַּמַּחֲלָה הַהוֹלֶכֶת וּמִתְפַּשֶּׁטֶת בָּעוֹלָם.
י"ח בכסלו תש"ף 16.12.2019
גלויה מארחת
ד"ר יעל לוין
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּזַכֵּנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים לִי וּלְאִישִׁי שֶׁיְּהֵא זִוּוּגֵנוּ זִוּוּג שֶׁל קְדֻשָּׁה וְטָהֳרָה מִתּוֹךְ שִׂמְחָה שֶׁל מִצְוָה
ט׳ בתשרי תשפ״א 27.9.2020
גלויה מארחת
ד"ר יעל לוין
דגם של "מִי שֶׁעָנָה" הנאמר בסליחות, אשר מוסב על דמויות נשים מתקופת המקרא ומקביל לנוסח אשכנז המסורתי.
י״ג בכסלו תשפ״ד 26.11.2023
מאמר מאת
ד"ר יעל לוין
לא זו בלבד שלא העניקו לדינה את האפשרות ללמוד תורה, צעירה ככל שתהיה גם לא היו באמתחתה הכלים הנאותים שיכשירוה להתמודד עם מצבי חיים משתנים ומתחלפים. אפילו דרך ארץ הקודמת לתורה, לא היה בידה; היא לא ידעה לחוש חשדנות כלפי זרים, ולא חינכוה לגלות במידת הצורך התנגדות.
ה' בכסלו תש"ף 3.12.2019
גלויה מארחת
ד"ר יעל לוין
שֶׁתַּמְצִיא לִי בְרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּבַחֲסָדֶיךָ הַמְּרֻבִּים אֶת בַּת-זוּגִי הָרְאוּיָה לִי,

אהבתם? מוזמנים לשתף

במילון המונחים של מגזין גלויה כבר ביקרת?

אל״ף בי״ת גלויה – האינדקס שיוביל אותך לנושאים נוספים
שנכתב עליהם במגזין.

גְּלוּיָה היא מגזין מקוון המתקיים כספריה צומחת ומטרתו לְדַבֵּר גְּלוּיוֹת עַל מָה שֶׁכָּמוּס באמצעות הנגשת ידע על זוגיות, הלכה ומיניות, מוגנוּת, טקסי חיים עבור שלבים שונים בחיי היחידאות והיחד. כל זאת לצד שירים, ראיונות אישיים, תפילות, מסות ופרוזה המעניקים שאר רוח בנוסף למאמרים שבאתר.
במגזין גלויה רשומות רבות מאת כותבות וכותבים מגוונים השותפים לקול הרחב במרחבי הדעת.

אפשר להתעדכן במה חדש בגלויה ובאגרות שנשלחו, לצד הקולות הקוראים למשלוח תכנים אל צוות המגזין.

תמיד אפשר לקרוא הַכֹּל מִכֹּל כֹּל ברצף.

Scroll to Top

תודה שנרשמת

קו מפריד גלויה

עכשיו אפשר לגלות לך עוד

אייקון קול קורא

קול קורא במגזין גלויה
׳גְּלוּיָה׳ מזמינה אתכם.ן לשלוח טקסטים ויצירות אחרות לגליון בנושא אירועי ה-7 באוקטובר. מה אפשר להגיש? איך עובד התהליך?
כל זאת ועוד – במרחק הקלקה מכם.

מגזין גלויה
אצלך במייל

קו מפריד גלויה

הפרטים שלך ישארו כמוסים וישמשו רק למשלוח מאמרים מהמגזין מפעם לפעם

הפניה נשלחה בהצלחה

קו מפריד גלויה

נחזור אליך בהקדם